รับสมัครบวชเรียนบาลีวัดพระธรรมกาย

โค้งสุดท้ายบวชเรียนบาลีที่วัดพระธรรมกาย  ขอเรียนเชิญพระอาจาย์หัวหน้าศูนย์สาขา/ประธานจังหวัด และเหล่ากัลยาณมิตรผู้นำบุญทุกท่าน

แนะนำชักชวนผู้ปกครองผู้มีบุตรหลานและเยาวชนผู้สนใจบวชเรียนบาลีที่วัดพระธรรมกาย

อายุระหว่าง 11-15 ปี จบชั้นป.6 ขึ้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม นี้เท่านั้น

สามารถรายงานตัวได้ที่วัดพระธรรมกาย วิหารคตคอร์ 16

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
พระมหาเจริญ จารุชโย 080-5924781
ไลน์ไอดี 0838333499

https://www.youtube.com/watch?v=-UBiTa2hZO0

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search