ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินปีการศึกษา 2561-2568

กำหนดสอบ

นักธรรม ธรรมศึกษา และบาลีสนามหลวง

สอบนักธรรมตรี สนามหลวง อีก...

สอบบาลี ป.ธ.6 - ป.ธ.7 อีก...

ตารางเรียน

เริ่มปีการศึกษาใหม่ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

วัน / เวลา อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
8.30 - 10.30 น. ปฏิบัติธรรม นักธรรม, ภาษาต่างประเทศ สอบบาลีประจำสัปห์ดา
11.00 - 12.00 น. ฉันเพล            
13.30 - 16.30 น. ร่วมงานบุญ วิชาพื้นฐาน, บาลี รับบุญพัฒนากุฏิ, โรงเรียน
16.30 - 17.00 น.   อภิธรรมบัณฑิต, รับบุญประจำวัน  
18.00 - 20.00 น.   บาลีภาคค่ำ

หมายเหตุ   - นักเรียนชั้นประโยค ป.ธ.๙ ที่ต้องการเข้าเรียนกับสํานักเรียนส่วนกลาง ให้ติดต่อ พม.วิทยา จิตฺตชโย (หัวหน้ากองพระบาลี)  

                        - ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ และช่วงคํ่า เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ ของทุกวัน พอจ., พพล. ดูแลการอ่านหนังสือที่หมู่กุฏิฯ  

                        - ทุกชั้นบาลี เรียนเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน

                        - เฉพาะห้องที่ต้องสอบบาลีวันเสาร์ ให้สอบเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

                        - บาลีภาคค่ำ ป.ย. ๑-๒ และ ป.ธ.๓ เรียนเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ของวันที่เปิดเรียน

© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search