ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 อาคาร 100 ปี วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บาลี || บาลีศึกษา

ที่อยู่ : ห้องพักครู กองบาลี อ.1 ชั้น 5
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 13720
โทรศัพท์ : 086-087-8941
ID Line : wittaya941
อีเมล : wittaya8941_@hotmail.com

นักธรรม || ธรรมศึกษา

ที่อยู่ : กองธรรม อ.2 ชั้น 3
โทรศัพท์ : 0615123777
ID Line : sunji072
อีเมล : sunnydiavdup@gmail.com

กองสำนักเรียนอภิธรรม

ที่อยู่ : สำนักเรียนพระอภิธรรม อ.2 ชั้น 3
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 13730
โทรศัพท์ : 087-686-8372
อีเมล : abd.4u@hotmail.com

หมู่กุฏิสามเณร วัดพระธรรมกาย

ที่อยู่ : ค่ายจองแชมป์ (อ.แก้วดวงธรรม)
โทรศัพท์ : 02-831-1360 ถึง 2
โทรศัพท์ : 087-770-0031
ID Line : pm.kantanat
อีเมล : pm.kantanat@gmail.com

สำนักพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

โทร. 02-831-1000 ต่อ ...

> ผอ. สำนัก     
> เลขาสำนัก ฝ่ายโรงเรียน     
> ห้องพักครู กองบาลี
> กองอภิธรรม
> กองธรรมและวิชาพื้นฐาน
> ศูนย์ประสานงานโซน อีสานล่าง  
> ศูนย์ภาษาวัฒนธรรมจีน
> กองสื่อปริยัติธรรม
> กองทะเบียนและสารสนเทศ
> แก้วดวงธรรม สามเณรประจำ
> แก้วดวงบุญ สามเณรใหม่
> ติดต่อเยี่ยมสามเณร หมู่กุฏิฯ
13701-2
13710
13720
13730
13740
13750
13770
13780
13790
13760
13763
13764-6
......

โปรดส่งคำติชมมาให้เรา

© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search