สื่อวีดีโอ

ภาพประวัติศาสตร์

ทบทวนภาพประวัติศาสตร์ มุทิตาประโยค ๙ ทั่วประเทศ วันสมาธิโลก

สื่อประกอบการเรียนบาลี

สื่อวีดีโอ mp3 สำหรับประกอบและทบทวนการแปลบาลี

ป.ธ.6 - ป.ธ.7 สอบบาลีสนามหลวง อีก...

สื่อทบทวนความรู้ ธรรมศึกษา

สือวีดีโอ สำหรับทบทวนความรู้ นักธรรม ธรรมศึกษา

เพลงบาลี

บทเพลงยอยกใจ เกี่ยวกับภาษาบาลี

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search