กองพระบาลี วัดพระธรรมกาย ได้จัดทำ "ร่างบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบบาลีสนามหลวง

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ศ. ๒.) ฉบับที่ ๑" เสร็จเรียบร้อยแล้ว

กรุณาตรวจรายชื่อของท่านได้ที่

https://pariyatonline.com/pages/postx_result1.php

 

หมายเหตุ   

* เฉพาะพระนิสิต DCI ติดต่อสมัครสอบ และแก้ไขข้อมูลที่

พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ

โทร. 061-549-9652 ID LINE : pm-kiattisak

 

* เฉพาะนักเรียนปริยัติสามัญ (เขาแก้วฯ)

ติดต่อสมัครสอบ และแก้ไขข้อมูลที่

พระมหาฐิติวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน

โทร. 061-497-1715

ID Line : pm.thitiwat

 

* ผู้ขอเข้าสอบในส่วนต่างๆ (ยกเว้น นิสิต DCI และนักเรียนปริยัติสามัญ) สมัครสอบออนไลน์ตามปกติ

*** ผู้ที่ต้องสอบซ่อม (พ.ศ. 2564) จะส่งรายชื่อให้อัตโนมัติหลังจากทราบผลสอบแล้ว

*** ปิดรับรายชื่อ "วันออกพรรษา"

COURSES FOR FREE, REGISTER NOW

Creative in research and teaching.

© Copyright pariyat.com 2023. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search