การเบิกยืม-หนังสือเรียน

ข้อมูลติดต่อ กองสื่อปริยัติธรรม

02-831-1000 ต่อ 13780

โทร : 065-617-8497, 083-061-5172

เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์

เช้า 09.00 น. - 10.30 น.

บ่าย 13.30 น. - 17.00 น.

หยุดวันอาทิตย์ และ วันงานบุญใหญ่ของวัด

เงื่อนไขการเบิกหนังสือ

1

กลุ่มประเภทนักศึกษาวัดพระธรรมกาย

การเบิกครั้งแรก ผู้เบิกสามารถเบิกหนังสือได้ตามจำนวนปกติตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้เบิกได้ แต่ถ้ากรณี ต้องการเบิกหนังสือที่เคยเบิกแล้ว ผู้เบิกจะต้องจ่ายค่าหนังสือตามราคาของหนังสือเล่มนั้น
2

พระประจำ

จะเบิกหนังสือเรียนเปรียญธรรม 1-2 ได้จะต้องผ่านพระนวกะ2 เพราะถ้ายังไม่ผ่านพระนวกะ2 ทางส่วนกลางจัดสอบยังไม่อนุญาตให้สอบได้
3

ศูนย์สาขาต่างประเทศ

สามารถเบิกหนังสือได้เฉพาะคู่มือเตรียมสอบรวมเล่มชั้นธรรมศึกษาและชั้นนักธรรม และต้องมีจดหมายแนบเบิกด้วย
4

ศูนย์สาขาภายในประเทศ

สามารถเบิกหนังสือได้ตามชุดชั้นเรียนทุกประเภท ก่อนเบิกจะมีผู้ประสานงานภายในประเทศประสานงานขอยอดจำนวนที่ต้องการเบิก
5

ศูนย์อบรมพระธรรมทายาทต่างๆ เช่น รุ่นเข้าพรรษา

  • เบิกหนังสือสำหรับพระธรรมทายาท สามารถเบิกได้เฉพาะคู่มือเตรียมสอบรวมเล่มชั้นนักธรรม
  • เบิกหนังสือสำหรับหัวหน้าศูนย์และพระพี่เลี้ยง สามารถเบิกได้ตามจำนวนชุดชั้นเรียนนั้นๆ ถ้าหัวหน้าศูนย์และพระพี่เลี้ยงอยู่ในกลุ่มประเภทนักศึกษาวัดพระธรรมกาย ก็เบิกหนังสือเข้าระบบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย
6

วัดต่างๆ ทั่วประเทศ

สามารถเบิกหนังสือได้เฉพาะคู่มือบาลีไวยากรณ์ และต้องมีจดหมายแนบเบิกด้วย
7

สถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ

สามารถเบิกหนังสือได้เฉพาะคู่มือเตรียมสอบรวมเล่มชั้นธรรมศึกษา และต้องมีจดหมายแนบการเบิกด้วย
8

บุคลากรภายในวัดและบุคคลทั่วไป

สามารถเบิกหนังสือได้ตามรายการที่ต้องการเบิกแต่เบิกเป็นชุดชั้นเรียนไม่ได้ และต้องแจ้งหมายเหตุการเบิกในการนำไปใช้งาน

การทำหนังสือขอเบิกหนังสือบาลีไวยากรณ์

+ตัวอย่างซอง
+ตัวอย่างจดหมาย
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search