18-21ตุลาคม, 2561

18-21<span>ตุลาคม, 2561</span>

สอบนักธรรมตรี สนามหลวง ประจำปี 2561

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วิหารคต รอบมหาธรรมกายเจดีย์
 • เจ้าภาพ: วัดพระธรรมกาย

11พฤศจิกายน, 2561

11<span>พฤศจิกายน, 2561

สอบอภิธรรมศึกษาปลายภาค ทุกชั้นปี ประจำปี 2561

 • 9:00 AM - 15:00 PM
 • ห้อง SPD 7
 • เจ้าภาพ: วัดพระธรรมกาย

15-16พฤศจิกายน, 2561

15-16<span>พฤศจิกายน, 2561

สอบอภิธรรมบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2561

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
 • เจ้าภาพ: วัดระฆัง ฯ

24-27พฤศจิกายน, 2561

24-27<span>พฤศจิกายน, 2561

สอบนักธรรมโท, เอก สนามหลวง ประจำปี 2561

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วิหารคต รอบมหาธรรมกายเจดีย์
 • เจ้าภาพ: วัดพระธรรมกาย

29พฤศจิกายน, 2561

29<span>พฤศจิกายน, 2561

สอบธรรมศึกษาตรี, โท, เอก สนามหลวง ประจำปี 2561

 • 8:00 AM - 16:30 PM
 • วิหารคต รอบมหาธรรมกายเจดีย์
 • เจ้าภาพ: วัดพระธรรมกาย

12มกราคม, 2562

12<span>มกราคม, 2562

วันสามเณร ปี 2562

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • ค่ายจองแชมป์ (แก้วดวงธรรม)
 • เจ้าภาพ: หมู่กุฏิสามเณร

6-7กุมภาพันธ์, 2562

6-7<span>กุมภาพันธ์, 2562

สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ. 6 - 7 ปี 2562

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดสามพระยาวรวิหาร
 • เจ้าภาพ: วัดสามพระยา ฯ

8-10กุมภาพันธ์, 2562

8-10<span>กุมภาพันธ์, 2562

สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ. 8 - 9 ปี 2562

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดสามพระยาวรวิหาร
 • เจ้าภาพ: วัดสามพระยา ฯ

1-3มีนาคม, 2562

1-3<span>มีนาคม, 2562

สอบบาลีสนามหลวง ประโยค 1-2 - ป.ธ. 5 ปี 2562

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดเขียนเขต และวัดมหาธาตุยุวราช ฯ
 • เจ้าภาพ: วัดเขียนเขต, วัดมหาธาตุ ฯ

29-1เมษายน-พฤษภาคม, 2562

29-1<span>เมษายน-พฤษภาคม, 2562

สอบซ่อมบาลีสนามหลวง ประโยค 1-2 - ป.ธ. 5 ปี 2562

 • 13:00 AM - 16:30 PM
 • วัดเขียนเขต และวัดมหาธาตุยุวราช ฯ
 • เจ้าภาพ: วัดเขียนเขต, วัดมหาธาตุ ฯ
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search