พิธีเปิดปฐมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร

พิธีเปิดปฐมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง spd 7 สภาธรรมกายสากล ที่ผ่านมา

 

IMG 9198
IMG 9257
IMG 9259
IMG 9288
IMG 9344
IMG 9365
IMG 9382
IMG 9396

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search