พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม ธรรมศึกษา แก่พระภิกษุสามเณร และสาธุชน ผู้สอบผ่านธรรมสนามหลวง ในนามสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย ๗ พ.ค. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ขอกราบอนุโมทนากับทุกรูปทุกท่าน ผู้นำความปีติยินดีมาสู่วัดพระธรรมกาย โรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ โอกาสนี้

 

 


600507- dham (1)
600507- dham (2)
600507- dham (3)
600507- dham (4)
600507- dham (5)
600507- dham (6)

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search