มุทิตาป.ธ.9 ทั่วประเทศ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้จัดให้มีพิธีบูชาข้าวพระ และ “วันสมาธิโลก” พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคระดับโลก ปีที่ 28

พิธีมอบ โล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 3,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ตลอดจนเหล่ากัลยาณมิตร ผู้นำบุญของวัดพระธรรมกาย ทั้งในและต่าง ประเทศทั่วโลก ขอแสดงมุทิตาอนุโมทนาแด่ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนดังกล่าว ขอให้ท่านทั้งหลาย จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ให้เป็นผู้อุดมด้วยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นผู้พร้อม ที่จะรองรับงานพระพุทธศาสนาทั้งในปัจจุบันและสืบต่อไปในอนาคต เพื่อจะยังให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตน และประโยชน์แก่ชาวโลกยิ่งๆขึ้นไป ตลอดกาลนาน เทอญ...


580802 สมาธิโลก วัลลภ 005
580802 สมาธิโลก ชโยดม 008
580802 สมาธิโลก กฤษณะ 008
580802 สมาธิโลก ธรรมนิตย์ 008
580802 สมาธิโลก ธรรมนิตย์ 009
580802 สมาธิโลก สมบูรณ์ 011
580802 สมาธิโลก สง่าพล 017
580802 สมาธิโลก ชวลิต 023
580802 สมาธิโลก ชวลิต 025
580802 สมาธิโลก ชวลิต 031
580802 สมาธิโลก วงศพัทธ์ 034
580802 สมาธิโลก กฤษณะ 044
580802 สมาธิโลก ชโยดม 054
580802 สมาธิโลก จิระวุฒิ 063
580802 สมาธิโลก วงศพัทธ์ 099
580802 สมาธิโลก ยชญ์ 112
580802 สมาธิโลก จิระวุฒิ 121
580802 สมาธิโลก วัลลภ 129
580802 สมาธิโลก วงศพัทธ์ 130
580802 สมาธิโลก วงศพัทธ์ 134
580802 สมาธิโลก จิระวุฒิ 149
580802 สมาธิโลก ประเสริฐ 159
580802 สมาธิโลก ภูวนาท 192
580802 สมาธิโลก จิระวุฒิ 215

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search