ถวายทุนการศึกษากับมหาเปรียญ

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีถวายทุนการศึกษา และมุทิตาสักการะ พระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง เปรียญธรรม 3 , 6 , 9 , ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้อง SPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

พิธีกรรมภาคบ่าย มีดังนี้

 • 12.15 น.
  • ลงทะเบียนพระภิกษุสามเณรเปรียญธรรมและเจ้าภาพผู้ร่วมงาน
 • 12.30 น.
  • ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  • พิธีกรกล่าวความเป็นมาของงานมุทิตา
  • เจ้าภาพกล่าวคำถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม
  • เจ้าภาพกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณร
  • เจ้าภาพกล่าวคำถวายอุปกรณ์การศึกษามุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณร
  • เจ้าภาพกล่าวคำอธิษฐานจิต
  • เจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม ๙,๖,๓
  • นักเรียนห้องที่มีจำนวนผู้สอบได้ ๖๘ % ขึ้นไป เข้ารับทุนการศึกษาจากประธานสงฆ์ (คณะสงฆ์สวดชยันโต)
  • ผู้สอบได้ บ.ศ.๖ เข้ารับของขวัญจากประธานสงฆ์
  • เจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
  • ตัวแทนพระภิกษุป.ธ.๙ กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร
  • รับชมวีดีโองานมุทิตาครั้งที่ผ่านมา
  • เจ้าภาพรับพระของขวัญจากประธานสงฆ์
  • ประธานสงฆ์ให้โอวาท
  • บูชาพระรัตนตรัย
 • 14.00 น.
  • ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน / เสร็จพิธี

โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ขอแสดงมุทิตาสักการะกับพระภิกษุสามเณรเปรียญ และ อนุโมทนาบุญกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-103
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-105
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-114
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-116
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-119
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-121
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-122
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-125
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-126
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-130
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-133
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-134
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-137
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-138
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-139
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-140
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-141
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-142
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-143
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-146
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-147
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-14
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-152
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-156
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-158
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-15
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-163
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-17
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-21
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-22
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-26
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-35
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-37
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-40
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-42
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-44
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-45
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-46
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-51
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-5
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-63
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-68
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-6
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-72
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-76
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-7
580823 พิธีถวายกองทุนการศึกษามุทิตาป.ธ.369SPD7- ทรงพล-8

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search