พระธรรมรัตนาภรณ์ มอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ป.ธ.3, 6 และ 9

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต

พระอารามหลวง

และประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง

ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ

สามเณรผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง เปรียญธรรม 3 ประโยค เปรียญธรรม 6 ประโยค

และเปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนคณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี และนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุม ฯ เฉลิมพระเกียรติ ฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง

ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

 การนี้ พระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกาย ผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 3, 6 และ 9 ประโยค

ได้เข้ารับทุนการศึกษาครั้งนี้ด้วย จำนวน 61 รูป ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 วัดพระธรรมกาย

มีพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้บาลีสนามหลวงทุกชั้นประโยคตั้งแต่ ป.ธ.1-2 ถึง ป.ธ.9

รวมทั้งสิ้น 201 รูป เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศรองจากวัดโมลีโลกยารรามอีกด้วย

 

พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ได้จัดมอบทุนการศึกษามาอย่างตลอดต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุ

สามเณรในการศึกษาพระปริยัติธรรม สู่ความเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ และแตกฉานในพระ

ธรรมวินัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันจะเป็นทั้งที่พึ่งของพุทธศาสนิกชน เป็นอายุ

ของพระพุทธศาสนาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งปีนี้มีพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้บาลีสนามหลวง

เปรียญธรรม 3 ประโยค เปรียญธรรม 6 ประโยค และเปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียน

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีเข้ารับทุนทั้งสิ้น จำนวน 194 ทุน และนักเรียน นิสิต นักศึกษา

จำนวน 315 ทุน รวมเป็นเงิน 1,311,000 บาท

 

Search

24069153
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14798
14084
42441
23916032
321793
431660
24069153

Your IP: 154.54.249.205
2022-05-24 22:57
© Copyright pariyat.com 2022. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search