สามเณรณัฐดนัย เจริญศรี

สามเณรบวชอุทิศชีวิตรูปที่ ๔  สามเณรณัฐดนัย  เจริญศรี  ป.ธ. ๖

หลังบวชแล้วจะได้รับฉายาว่า  จริยาชโย

      สามเณรเป็นผู้โชดดีมาก  ที่โยมยายแท้ ๆ ของสามเณรเข้าวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่

 สมัยบ้านธรรมประสิทธิ์ ด้วยเหตุนี้โยมยายจึงเป็นกำลังหลักในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

ให้คนในครอบครัวอย่างเข้มข้น เรียกได้ว่าตั้งแต่สามเณรจำความได้ก็ไปแต่วัด จนผูกพันกับวัด

และพอปิดเทอมส่วนใหญ่ก็จะมาบวช เช่น บวชที่ถ้ำเขาวง ๒ ครั้ง บวชที่ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี

๑ ครั้ง และช่วง ป.๕ มาบวชยุวธรรมทายาทในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕

ก็มาบวชในโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ ๑

      ก่อนสามเณรบวช ชีวิตก็คล้ายเด็กทั่วไป คือ ชอบเล่นเกมมาก ๆ แต่ไม่ว่าจะชอบเล่น

มากแค่ไหน ก็เล่นได้น้อยมากเมื่อเทียบกับเด็กคนอื่น เพราะโยมยาย โยมแม่ และคนในครอบครัว

จะมีวิธีการสอนให้เล่นเกมอย่างมีวินัย คือ จะกำหนดเวลาเล่นโดยห้ามเล่นเกินครึ่งชั่วโมง

และเวลาจะเล่นเกมต้องแลกกับการทำความดีเพิ่มขึ้น เช่น ทำงานบ้านเพิ่มขึ้นจากปกติ

อีกทั้งโยมแม่ของสามเณรยังมีเทคนิคสอนลูกคือ เวลาสามเณรโกรธหรือโมโหจากการเล่นเกมบ้าง

บ้าง ไม่ได้ดั่งใจบ้าง โยมแม่จะพาไปหน้ากระจกแล้วบอกว่า “ดูสิ มียักษ์อยู่ในกระจกด้วย”

พอสามเณรเห็นอย่างนี้ก็เลยทำให้คิดได้ แล้วจิตใจก็สงบลง

       แม้สามเณรมาบวชตั้งแต่เด็ก แต่ก็ปรับตัวเข้ากับหมู่คณะได้ไม่ยาก เพราะโยมยาย โยมแม่

ฝึกให้สามเณรมีความรับผิดชอบ ทำอะไรเป็นตั้งแต่เล็ก ๆ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน

นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมง กราบเท้ายาย กราบเท้าแม่ก่อนนอนทุกคืน

       ก่อนสามเณรจะตัดสินใจบวชยาว ได้เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้น คือ ช่วงที่บวชในโครงการ

หน่อแก้วเปรียญธรรม มีวันหนึ่ง....ขณะที่สามเณรทุกรูปนั่งสมาธิรวมกันอย่างสงบนิ่ง สามเณร

ลืมตาขึ้นมา ปรากฏว่าภาพแห่งความสงบนิ่งของทุกคนทำให้สามเณรรู้สึกว่ามีพลัง ในตอนนั้น

สามเณรบอกตัวเองว่า สามเณรอยากนั่งสมาธิอยู่ในหมู่คณะแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ภาพหมู่คณะแบบ

นี้ต้องมีสามเณรเป็นหนึ่งในนั้นตลอดไป สามเณรมีหมู่คณะที่ถูกต้องแล้ว หลายคนมีชีวิตที่ดี

ขึ้นเพราะตัดสินใจเข้ามาอยู่ในเพศภาวะนี้ สามเณรคิดว่าชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดแล้ว

หลังจากบวชอุทิศชีวิตแล้ว สามเณรจะตั้งใจเรียนบาลีจนจบ ป.ธ.๙ เพราะอยากเป็นพระอาจารย์

สอนบาลี และสอนให้คนเข้าใจชีวิตในวัฏสงสาร เพราะสามเณรอยากเป็นแสงสว่างให้

แก่โลกใบนี้ การที่สามเณรมีชีวิตที่ประเสริฐที่สุดแบบนี้ได้ ก็เพราะโยมยาย โยมแม่ โยมลุง

และคนในครอบครัวทุกคนเป็นแสงสว่าง เป็นกัลยาณมิตรให้ และการที่ทุกคนในครอบครัว

สามเณรเข้ามาสู่เส้นทางอันประเสริฐนี้ได้ ก็เพราะมีหลวงพ่อ มีวัดพระธรรมกายครับ....

 

640411 บวชอุทิศชีวิต-111
640411 บวชอุทิศชีวิต-153
640411 บวชอุทิศชีวิต-180
640411 บวชอุทิศชีวิต-32
640411 บวชอุทิศชีวิต-44
640411 บวชอุทิศชีวิต-68
640411 บวชอุทิศชีวิต-97
640411 บวชอุทิศชีวิต
80557
80561
80562
80566
80567
80569
80575
80581
80593
80594

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search