บาลีเรียนง่าย เรียนได้ทั่วโลก

บาลีไวยากรณ์คือรากฐานของเรียนบาลี

     การเรียนบาลี เหมือนกับการวิ่งมาราธอน ต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาว สม่ำเสมอ ไม่ใช่การวิ่ง100เมตร
ที่ดูเก็งข้อสอบระยะสั้น แล้วสอบผ่าน แบบนี้จะไม่ยั่งยืน  
   ข้าพเจ้าเห็นความลำบากในการ เข้าถึงข้อมูลการเรียนบาลี เพราะเคยเรียนบาลีมาก่อน กว่าจะได้วีดีโอบันทึกการสอนของพระมหาโพธิวงศาจารย์ ต้องส่งฮาร์ดดิสไปที่วัดสามพระยา เพื่อคัดคอกข้อมูล แล้วส่งไปษณีย์กลับมาอีกที
     จึงได้ปรึกษา กับพระมหาวิทยา จิตฺตชโย หัวหน้ากองพระบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย
ในการนำวีดีโอบันทึกการเรียนบาลีไวยากรณ์ของพระสุธีรัตนาภรณ์(สมเจตน์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๙)
ที่เป็นออพไลน์  มาทำให้เป็นออนไลน์ ทุกคนในโลกสามารถเข้าถึงได้ อยู่ที่ไหนของโลก ก็เรียนบาลีได้
ผ่านแพลตฟอร์ม  YouTube ขอแค่มีอินเทอร์เน็ต บัดนี้วีดีโอบันทึกการสอนได้มาถึงตอนที่ 53 แล้ว
ข้าพเจ้าจะอัปโหลดลงเรื่อยๆ

     เพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย เจ้าสำนักเรียนวัดพระธรรมกาย ผู้เป็นหลักชัยและหลักใจ
องค์อุปถัมภ์การเรียนบาลีของพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกาวัดพระธรรมกาย
   
     ขอขอบคุณพระมหาสุธรรม สุรตโน ป.ธ.๙ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย
     
     ขอขอบคุณพระมหาวิทยา จิตฺตชโย หัวหน้ากองพระบาลี ผู้อำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลต้นฉบับ

 

     ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

     ทอง ตลาดไท

"พุทฺธสาสนํ จิรํ ติฏฺฐตุ

ขอพระพุทธศาสนา จงตั้งมั่นสิ้นกาลนาน"

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search