พิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก สนามสอบวัดพระธรรมกาย 2 พ.ย.2563

พิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก สนามสอบวัดพระธรรมกาย 2 พ.ย.2563

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2563 เวลา 12.30 น. ที่ผ่านมา

ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดพระธรรมกาย ได้ทำพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง

นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับความเมตาจากพระเดช

พระคุณหลวงพ่อพระมงคลวโรปการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธาน

ที่ปรึกษาการสอบธรรมสนามหลวง สนามสอบวัดพระธรรมกาย เมตตาเดินทาง

มาเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน และนำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระครูวิจิตร

อาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง กล่าวคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง

พระมหาจุมพล จิตฺตพโล เจ้าคณะอำเภอสามโคก กล่าวให้โอวาทโดยใช้อาคาร

อเนกประสงค์(โถงช้าง) เป็นห้องสอบธรรมสนามหลวง โดยวันนี้มียอดผู้สมัคร

สอบนักธรรมชั้นโท 302 รูป ชั้นเอก 144 รูป รวมทั้งสื้น 446 รูป

123032406 202058034855587 3299692024346680883 o
123105401 202058844855506 5219500830139992164 o
123137038 202059668188757 6802840532434231477 o
123140370 202058824855508 5962193550491537228 o
123143921 202059484855442 9050945319110523162 o
123165971 202059444855446 3525389123868869730 o
123180184 202059531522104 8820350998048242330 o
123229384 202059104855480 7038597852502460030 o
123246834 202058944855496 8095562609512244506 o
123294369 202058264855564 2619499703086046142 o
123346190 202059468188777 4540226980994574730 o
123369346 202058581522199 8501402485764049336 o
123416182 202058178188906 5273996146297310499 o

 

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search