พิธีมุทิตาสักการะ เปรียญธรรมและบาลีศึกษา ๙ ประโยค ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมงาน
พิธีมุทิตาสักการะ
เปรียญธรรมและบาลีศึกษา ๙ ประโยค๖๕ รูป/ท่าน

พิธีมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาสำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษาที่สอบได้ ๑๐ ท่านขึ้นไป
จำนวน ๑๑๙ สำนักเรียน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ณ สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

122117698 1628323397332123 2651930314476746896 o
122194419 1628323467332116 6859817029721459912 o
122207344 1628323437332119 8578784092400269635 n
122433170 1628323423998787 3556852368787636637 o
หมู่2

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search