พิธีส่งเปรียญธรรม ๙ และ ๖ ประโยค เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พิธีส่งพระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยคและเปรียญธรรม ๖ ประโยค วัดพระธรรมกาย

เนื่องในโอกาสเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ขอแสดงมุทิตาสักการะทุกรูป และอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพมา ณ โอกาสนี้

121168550 1620438918120571 2859482593177505246 n
121329021 1620438868120576 7210505535879370411 n
121440253 1619679521529844 5598720903479761648 n
121468042 1620438748120588 2902479267504373727 n
121484513 1620438801453916 3494348636846639570 n
121576571 1620438994787230 810461506272797636 n
121580922 1620439021453894 8596996214100888442 n
95955
S  15991147
S  44785714
S  44785754
S  44785758

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search