สมัครสอบบาลี ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศ กองพระบาลี สำนักพระปริยัติธรรม
สมัครสอบบาลี ประจำปี พ.ศ. 2564
ตั้งแต่บัดนี้ สิ้นสุดวันออกพรรษา

ตรวจรายชื่อผู้ขอเข้าสอบบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา ในนาม "วัดพระธรรมกาย"
https://pariyatonline.com/pages/postx_result1.php

 

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search