เปิดเรียน บาลี ชั้นประโยค ป.ธ.5 ผ่านโปรแกรมZOOM

ข่าวดี สำหรับนักเรียนบาลีทั่วโลก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย
เปิดเรียน บาลี ชั้นประโยค ป.ธ.5 ผ่านโปรแกรมZOOM
สอนโดย พระมหาธงชัย สารชโย ป.ธ.9
ลงทะเบียนเรียนได้ที่  
https://forms.gle/D5GJjpaRZEnM2azm9

ด่วนรับจำนวนจำกัด
ติดต่อผู้ประสานงาน ID : line newsom-o

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search