เปิดเรียน บาลี ชั้นประโยค ป.ธ.3 ผ่านโปรแกรมZOOM

ข่าวดี สำหรับนักเรียนบาลีทั่วโลก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย
เปิดเรียน บาลี ชั้นประโยค ป.ธ.3 ผ่านโปรแกรมZOOM
วิชาแปลมคธเป็นไทย วิชาสัมพันธ์ไทย
สอนโดย พระมหาศิริศักดิ์ เหมมูโล ป.ธ.8
ลงทะเบียนเรียนได้ที่
https://forms.gle/yVffwupjsQ9jYSfQ8

ติดต่อผู้ประสานงาน ID : line newsom-o

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search