เรียนบาลีออนไลน์ ประโยค ๑-๒ บน facebook live

สอนโดย พระสุธีรัตนาภรณ์  (สมเจตต์  อธิจิตฺโต ประโยค ๙ )

เรียนทุกวัน จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี
เวลาเรียน 14.00 น.-16.00 น. 

ทาง facebook โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

https://www.facebook.com/pariyat072/?epa=SEARCH_BOX

สามารถติดตามเรียนย้อนหลังได้บนช่องทาง YOUTUBE เรียนบาลีออนไลน์  ตามลิงค์นี้

https://www.youtube.com/channel/UC5wNaFDhY96cTDZEXUPgMKA/videos?view=0&sort=da&flow=grid

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search