จุดกำเนิดการศึกษาพระบาลีวัดพระธรรมกาย

จุดกำเนิดการศึกษาพระบาลีวัดพระธรรมกาย  ใครคือเบื้องหลังความสำเร็จของการมีเปรียญธรรม 9 ประโยคมากที่สุด

https://youtu.be/UTU-uYk2_4M

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search