สามเณรเตรียมอุทิศชีวิต รูปที่ 6/6 สามเณรอดิเทพ วิภาสพาณิชกุล ป.ธ.6

#ความรู้สึกจากใจ สามเณรเตรียมอุทิศชีวิต รูปที่ 6/6
สามเณรอดิเทพ วิภาสพาณิชกุล ป.ธ.6

ตลอดระยะเวลา ๗ ปีเต็ม ที่สามเณรได้เข้ามาอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์์ ได้มาเป็นลูกเณรของหลวงพ่อ
ได้ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งยังได้รับการอบรมพร่ำสอนจากพระอาจารย์
พระพี่เลี้ยง โดยผ่านบทฝึกคุุณธรรมต่างๆและคำสอนอันทรงคุณค่าของมหา ปูชนียาจารย์ เพื่อขัดเกลาบ่มนิสัย
ให้สามเณร มีนิสัยที่ดี เข้าใจลึกซึ้งใน เป้าหมายมโนปณิธาน ในเส้นทางของการสร้างบารมีนี้ ต่อไป
ในภายภาคหน้า สามเณรจะตั้งใจทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย
ไปทั่วโลก ซึ่งทุกสิ่งอย่างเหล่านี้ ที่สามเณรได้รับการฝึกฝนอบรมมาล้วนแล้วแต่มีคุณค่ายิ่่งนัก แล้ววันที่รอคอย
ก็มาถึงคือวันที่ลูกเณรจะได้ก้าวสู่ความเป็นพระภิกษุที่จะได้สร้างบารมีี ถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนา
ลูกเณรขอกราบแทบเท้าขอบพระคุณหลวงพ่อทั้งสองพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง ที่คอยประคับประคองดููแลลูกเณร
มาจนถึงวันนี้ แล้วต้องขอ อนุุโมทนาบุญกับโยมพ่อโยมแม่พี่น้อง แต่ญาติโยมทั้งหลายที่คอยสนับสนุน
บำรุงอุปัฏฐากอย่างดีเสมอมา

............................................

ประวัติ
สามเณรอดิเทพ วิภาสพาณิชกุล
เปรียญธรรม 6 ประโยค
เกิดวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2542
ฉายา เทวินฺทชโย
แปลว่า ผู้มีชัยชนะดุจจอมเทพ
ภูมิลำเนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บิดา นายสมชาย วิภาสพาณิชกุุล
มารดา นางฐิตาภา วิภาสพาณิชกุุล
คติธรรม อัตตา หเว ชิตัง ไสยโย ชนะตนนั่นแหละเป็นดี

..............................................

ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 6 รูป
วันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
เวลา 12.30น.เป็นต้นไป

#สหพันธ์มหาเปรียญฯ
#พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต #ประวัติสามเณรเตรียมบวช #สามเณรเปรียญธรรมวัดพระธรรมกาย
#สามเณรวัดพระธรรมกาย #สามเณร #วัดพระธรรมกาย #อุปสมบท #บวชพระ
#บวช #บวชอุทิศชีวิต #สามเณรอดิเทพ

390aef2b9e9bbe5c3fb354fcfe3d9580tc22d899
41c49733604cd731042e83b9c9fe9b15tc22d898
5f123d97f2b688c83e1be796eb6e32bctc22d897
63bb9b413c310a54f169397bb7abbeb5tc22d890
6c70372ec96600411affb9d920d2165ftc22d894
701c73d86a31e60630504ded704eb3c3tc22d89c
7087e310e365ba75c57958d3c0efaa84tc22d895
91fc0ac128e80a92856b1c0718753c3ftc22d891
b086fdce2500f66f9d316809cfb6a7a5tc22d89a
ce186f66a93435377b531e7608ea6ddtc22d893
ea56d4d33a90d97addf1a9cad868d8b8tc22d892

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search