สามเณรเตรียมอุทิศชีวิต รูปที่ 3/6 สามเณรธนกิจ แก้วเจริญวิริยะ ป.ธ.4

#ความรู้สึกจากใจ สามเณรเตรียมอุทิศชีวิต รูปที่ 3/6
สามเณรธนกิจ แก้วเจริญวิริยะ ป.ธ.4

 

กาลเวลาล่วงเลยผ่านนับ 10 ปี สามเณรภูมิใจที่ได้เข้ามาบวชที่ วัดพระธรรมกาย ได้เข้ามาสู่ร่มผ้า
กาสาวพัสตร์สามเณรรู้สึกดีใจที่มีโอกาส ที่ดีแบบนี้ เพราะหลวงพ่อท่านจะบอกเสมอว่า
“ลูกเณรคือผู้ได้โอกาส” ได้โอกาสในการสร้างบุญสร้างบารมี ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมตั้งแต่เยาว์วัย
ทำให้สามเณรรักในการสร้างบารมีเสมอมา นอกจากนี้ก็ยังมีพระอาจารย์ที่คอยตอกย้ำ มโนปณิธาน
ในการบวช อยู่เสมอว่า“ถ้าท้อก็เป็นถ่าน ผ่านก็เป็นเพชร” ทำให้สามเณรอดทนอยู่ เสมอพร้อมทั้ง
ยังมีพี่ๆเพื่อนๆที่มีเป้าหมายเดียวกันที่พร้อมจะก้าวไปด้วย กันเป็นกำลังใจอีกด้วย แม้เส้นทางนี้
จะไม่ได้สนุกเหมือนทางโลกแต่เส้นทางนี้ก็คือเส้นทางที่ดีที่สุดทำให้สามเณรตัดสินใจที่จะบวช
อุทิศชีวิตมาโดยตลอด  ลูกเณรขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อทั้งสองพระอาจารย์พระพี่เลี้ยง
ที่คอยอบรมสั่งสอน และขออนุุโมทนากับ โยมพ่อโยมแม่และญาติโยมทุกท่าน
ที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจสามเณรด้วยดีเสมอมา

...................................

ประวัติ

สามเณรธนกิจ แก้วเจริญวิริยะ
เปรียญธรรม 4 ประโยค
เกิด วันจันทร์ที่ 31 พฤศจิกายน พ. ศ. 2541
ฉายา กิตฺตินฺทชโย
แปลว่า ชัยชนะ ของผู้มีเกียรติอันยิ่งใหญ่
ภูมิลำเนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บิดา นายเสน่ห์ แก้วเจริญวิริยะ
มารดา นางฉลวย ชูกำลัง
คติธรรม อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

...................................

ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 6 รูป
วันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
เวลา 12.30น.เป็นต้นไป

#สหพันธ์มหาเปรียญฯ
#พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต #ประวัติสามเณรเตรียมบวช #สามเณรเปรียญธรรมวัดพระธรรมกาย
#สามเณรวัดพระธรรมกาย #สามเณร #วัดพระธรรมกาย #อุปสมบท #บวชพระ 
#บวช #บวชอุทิศชีวิต #สามเณรธนกิจ

46ef0e336e7443600028192fb7aab3fatc252486
7127204ddee81ea51ab2426749a9919etc25246f
7cd0e0bc7c278c840efa3c790f4bbf1tc252466
abc2adfce30590030ae9998e1511addtc252490
ccdd76e656f4bbe943acee8ace8ded77tc252457
ebaab204c0ab219503b70a508f4d13d7tc252449
ff8a0943381a26dcf9bdc98449f5d299tc25247f

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search