สามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต รูปที่ 5/6 สามเณรหมี อายี ป.ธ.7

#ความรู้สึกจากใจ สามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต รูปที่ 5/6
สามเณรหมี อายี ป.ธ.7

 

จากเด็กน้อยชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่ง ได้มีโอกาสมาสร้างบารมี กับหมู่คณะ ได้มีโอกาสมาฝึกฝนตนเอง
ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นความโชคดีอย่างสูงสุดในชีวิตของสามเณร
ตลอดระยะเวลาการสร้างบารมีที่ผ่านมา สามเณรมีความสุขมาก เพราะรู้สึกภูมิใจ ที่ได้ใช้เวลาในการสร้างบารมี
อย่างคุ้มค่า ได้ฝึกฝนตนเอง เพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบในการทำความดี และได้เรียนพระบาลีคำสอนของ พระพุทธเจ้า
ยิ่งทำให้ซาบซึ้ง ในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง บัดนี้สามเณรพร้อมที่จะบวชอุทิศชีวิต สร้างบารมีติดตาม
หลวงพ่อทั้งสองไปสู่ที่สุดแห่งธรรม และจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อเป็นอายุุพระพุทธศาสนาสืบไป

.........................................

ประวัติ 5.สามเณรหมี อายี เปรียญธรรม 7 ประโยค
เกิด วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2542
ฉายา ชุตินฺทชโย
แปลว่า ผู้มีชัยชนะด้วยความรุ่งเรืองอย่างยิ่ง
ภูมิลำเนา จังหวัดราชบุรี
บิดา นายแดง อายี
มารดา นางยุ้้ย อายี
คติธรรม บุคคลที่มีตนอันฝึกดีแล้ว ย่อมได้ที่ พึ่งที่หาได้โดยยาก

.........................................

 

ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 6 รูป
วันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
เวลา 12.30น.เป็นต้นไป

 

#สหพันธ์มหาเปรียญฯ
#พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต #ประวัติสามเณรเตรียมบวช #สามเณรเปรียญธรรมวัดพระธรรมกาย
#สามเณรวัดพระธรรมกาย #สามเณร #วัดพระธรรมกาย #อุปสมบท #บวชพระ
#บวช #บวชอุทิศชีวิต #สามเณรหมี

146f0dba6f60af3e30d756332481cfa1tc22d7f0
1a66f8408ecf17299f914009e9c8e072tc22d7c5
296dbc6409a6e1a4ae8a1bee36ff655atc22d7c9
3b39253297461b88e338123b111627betc22d7cb
411821a6a74edc3cea94bae6a4df1746tc22d7c1
4c1dc419c9c26f46ec4cc3bf199edb0ctc22d7e5
65920763a36efd24dc4b13c1fe9486c7tc22d7be
6baba26e828042b6d167caa6d7ec0341tc22d7c7
ad5818e9ba674cbaf6967949b7395e9dtc22d7c6
e9a0d86befa80c91c60df2b18e03b850tc22d7c2
ef1cc8727a125973035b4a575c55ad45tc22d7c3

 

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search