สามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต วันอาสาฬหบูชา รูปที่ 2/6 สามเณรศุภลักษณ์ บุรีขันธ์ ป.ธ.5

#ความรู้สึกจากใจ สามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต วันอาสาฬหบูชา รูปที่ 2/6
สามเณรศุภลักษณ์ บุรีขันธ์ ป.ธ.5

ตอนเด็กสามเณรคิดเสมอว่า บวชไปมันต้องลำบาก ไม่ได้อยู่ กับพ่อแม่ ไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อน ไม่ได้
สนุกสนานเฮฮา แต่พอได้มาบวช ได้เรียนธรรมะพระพุทธเจ้า ได้ฝึกตัวได้นั่งสมาธิ มีหลวงพ่อทั้งสอง
เป็นต้น บุญต้นแบบ สอนให้เราเป็นคนดีและมีเป้าหมายชีวิต สามเณรมีความสงบสุขมาก เพราะปลอดจาก
เครื่องกังวลใน เรื่องของปัจจัย 4 เพราะหลวงพ่อทั้งสองท่านหาให้ทุกอย่าง ทั้งสบงจีวร อังสะ ที่อยู่อาศัย ที่
เรียน ที่ฉัน มีพร้อม เพื่อให้เราได้มีเวลานั่งสมาธิ ฝึกตัวและศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าหากสามเณรไม่ได้มาบวช
อาจจะทำผิดศีลธรรม ตามกระแสสังคม เมื่อสามเณรได้มาบวชอยู่ที่นี่สิ่งไหนที่เราทำไม่เป็นก็ทำเป็นเกือบ ทุกอย่าง
มีเพื่อนที่ดี มีหมู่คณะที่ดี ได้ฝึกความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสามัคคีเป็นต้น เป็นสิ่งที่พระพี่เลี้ยงท่านสอน
ให้เราเอามาปรับใช้ใน ชีวิตประจำวัน เพื่อให้สร้างบุญบารมีจนตลอดรอดฝั่ง ลูกเณรขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อทั้งสอง
พระอาจารย์พระพี่เลี้ยง และขออนุุโมทนากับญาติโยม
ที่คอยให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาครับ …………………………

ประวัติ
สามเณรศุภลักษณ์ บุรีขันธ์
เปรียญธรรม 5 ประโยค
เกิด วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ 2541
ฉายา สทฺธินฺทชโย แปลว่า ชัยชนะของผู้มีศรัทธาอันยิ่งใหญ่
ภูมิลำเนา จังหวัดระยอง
บิดา นายวัฒนา บุรีขันธ์
มารดา นางขนิษฐา มุทาพร

คติธรรม คนจริงให้ดูที่การกระทำ พูดแล้วไม่ทำ เรียกว่า คนไม่จริง
…………………….

ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 6 รูป
วันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
เวลา 12.30น.เป็นต้นไป

#สหพันธ์มหาเปรียญฯ

#พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต #ประวัติสามเณรเตรียมบวช #สามเณรเปรียญธรรมวัดพระธรรมกาย

#สามเณรวัดพระธรรมกาย #สามเณร #วัดพระธรรมกาย #อุปสมบท #บวชพระ #บวช #บวชอุทิศชีวิต #สามเณรเดชเมธี

..........

 

15a3cef3a4458ffc751ae1e7115ed995tc22ca8d
186abbb59beb5262f7f152de8a1f14f7tc22ca8f
1d5c936210afabc723e35119862477f0tc22ca91
2060413a6748ae60406305eb73e78032tc22ca93
301927cb4ff53e77040c5265bd3d0456tc22ca94
3995fdd16be43cc03342a320e64a069ctc22ca29
3a5771e1651f24ed19abd80157edf806tc22ca8c
567643c58238843e6a494ac76cfff772tc22ca8e
57ee8725c903b2de4eedb28e5399f5f5tc22ca0b
66221b94ab0c90dbfc6aa4b4a941cc9atc22ca90
6e5f7eb0574282c157159dfa869c7e01tc22c9f8
9705d9756a733d43bf9d43297a03b589tc22ca8b
be7e31bf13461261374a5eab0c326bcftc22ca89
fc1bc6ea39c3528c890f7e73c19f5c9btc22ca1d

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search