ทำเนียบสามเณรเปรียญธรรม ผู้เตรียมเข้าพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต จำนวน 6 รูป

ทำเนียบสามเณรเปรียญธรรม ผู้เตรียมเข้าพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต จำนวน 6 รูป

ในวันอาสาฬหบูชา 2563 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

#วันพระ

#อาสาฬหบูชา

#สามเณรเปรียญธรรม

#บวชอุทิศชีวิต

#อุโบสถ

#วัดพระธรรมกาย

2461c188343c89befa064ee8d4b817fctc26860e
3e4ed2cd9aa87cb5b740eeef9eb75099tc268612
6fb066bb749c6c85eb98decd0472f255tc268607
7383e468753cee4706f08c8de3f0d73ftc26860b
a864b7c3605d34553e6e3467c57f182ftc268609
cce90c5c919a7da7adac54364887c641tc268610

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search