ขอถวายมุทิตาจิต ผู้สอบไล่ได้​ ประโยค​ ป.ธ.6,7,8

ขอถวายมุทิตาจิต ผู้สอบไล่ได้​ ประโยค​ ป.ธ.8
สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย​ ปี​2563​ จำนวน​ 3 รูป​
มีรายนามดังต่อไปนี้

1.พระมหาแก้วปัญญา​ ปญฺญาชโย
2.พระมหากิตติพงษ์​ สิริชโย
3.พระมหาสุวินิจ​ ปญฺญินฺทชโย

ขอแสดงความยินดี ผู้สอบไล่ได้​ ประโยค​ ป.ธ.7
สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย​ ปี​ 2563​ จำนวน​ 6​ รูป
มีรายนามดังต่อไปนี้

1.พระมหาธรรมนูญ​ ​ธมฺมินฺทชโย
2.พระมหาวีรพล​ วชิรจิตฺโต
3.พระมหาประจักร​ ปุญฺญิทฺธิชโย
4.สามเณรหมี​ อายี
5.สามเณรอธิบุตร​ ยอดพุดซา
6.สา​มเณรวีรพงษ์​ บัวศรี

ขอถวายมุทิตาจิต ผู้สอบไล่ได้​ ประโยค​ ป.ธ.6
สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย​ ปี​2563​ จำนวน​ 20 รูป
มีรายนามดังต่อไปนี้

1.พระมหารังสรรค จิรสคฺโค
2.พระมหาพิเชษฐ์​ อภิเชฏฺโฐ
3.พระมหาณัฐวุฒิ​ ณฏฺฐชโย
4.พระมหาฉัตรดนัย​ วิสารทชโย
5.พระมหาศรายุธ​ ธมฺมินฺโท
6.พระมหาดุสิต​ ธมฺมเตโช
7.พระมหาวรพงศ์​ ธมฺมิทฺโธ
8.พระมหาปิยวัฒน์​ ธมฺมตฺถธีโร
9.พระมหาเจตน์ภพ​ ภวชโย
10.สา​มเณรณฑัต​ สุรเณร
11.สามเณรเดชเมธี​ ลังกาพินธุ์
12.สามเณรกฤตภัต​ อินใหม่
13.สามเณรศุภกร​ รัตนดิลก​ ณ​ ภูเก็ต
14.สามเณรบรรพชา​ ครองพันธ์
15.สามเณรศหัศวรรต เอี่ยมสง่า
16.สามเณรณัฐดนัย​ เจริญศรี
17.สามเณรจอเหล่​ ทูทอง
18.สามเณรสันติสุข​ สุขคำมี
19.สามเณรสามารถ​ พรายน้ำ
20.สามเณรนิติพล​ สายพิณทอง

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search