ขอแสดงความยินดี ผู้สอบไล่ได้​ ประโยค​ ป.ธ.9และบาลีศึกษา 9

ขอแสดงความยินดี ผู้สอบไล่ได้​ ประโยค​ ป.ธ.9
สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย​ ปี​2563​ จำนวน​ 5​รูป
และบาลีศึกษา 9 จำนวน 1 ท่าน

1.พระมหาอัศนัย​ วิสฺสุตชโย
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
รูปที่ ๘๓ ของวัดพระธรรมกาย

2.มหาวิริทธิพล​ วีริทฺธิชโย
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
รูปที่ ๘๔ ของวัดพระธรรมกาย

3.พระมหาพงศธร​ ธีชโย
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
รูปที่ ๘๕ ของวัดพระธรรมกาย

4.พระมหากิตติพันธ์​ ธมฺมกิตติโก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
รูปที่ ๘๖ ของวัดพระธรรมกาย

5.พระมหาธงชัย​ ธมฺมปชฺโชโต
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
รูปที่ ๘๗ ของวัดพระธรรมกาย

6.อุบาสิกาประสงค์ สมน้อย
บาลีศึกษา ๙ 
คนที่ ๘ ของวัดพระธรรมกาย

ขออนุโมทนากับทุกรูป ผู้นำชื่อเสียงเกียรติยศ มาสู่หลวงพ่อ และหมู่คณะวัดพระธรรมกาย

001
002
003
004
005
006

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search