ทบทวนโอวาทเก่าในอดีต

ใกล้สอบบาลีแล้ว

ทบทวนโอวาทเก่าในอดีต ที่ตะวันธรรมมอบให้ลูกๆ

นักศึกษาผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมคือพระบาลี

เมื่อใกล้สอบก็ทำการติวก่อนสอบบาลีสนามทั้งวันทั้งคืน มั่นฝึกซ้อมเขียนอ่านนานนับปี เมื่อสอบก็ขอให้เขียนตอบข้อสอบได้ทุกรูป สาธุๆๆ

หมายเหตุ
สอบป.ธ.6-9 ระหว่างวันที่ 26-30 มค.
สอบประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.5 ระหว่าง วันที่ 18-20 กพ.

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search