" ครูผู้ทุ่มเทสอนจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต "

 " ครูผู้ทุ่มเทสอนจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต "

เบื้องหลังการสอนของอาจารย์สุเทพ ที่ใครๆไม่เคยได้ยิน Scoop นี้จะทำให้ลูกศิษย์ทุกๆท่านได้รู้ว่า

- อาจารย์ทุ่มเทขนาดไหนเพื่อการสอนลูกศิษย์
- อาจารย์มุ่งมั่นเพียงใดเพื่อทำให้ลูกศิษย์นั้นสอบผ่าน
- และอาจารย์รักลูกศิษย์มากขนาดไหน..
จาก 32 ปี กว่า 11,680 วัน ถูกกลั่นกรองเหลือเพียง 11 นาที ที่จะทำให้ลูกศิษย์ทุกท่านจะไม่มีวันลืม
อาจารย์สุเทพ นากุดนอก ครูผู้อยู่ในดวงใจของเราตราบนานเท่านานฯ

https://www.youtube.com/watch?v=jgUVt7PcgME

 

 

 

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search