พิธีปัจฉิมนิเทศและขอขมาพระอาจารย์

กองวิชาพื้นฐานและพุทธศาสตร์ได้จัดให้มีการจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและขอขมาพระอาจารย์ของสามเณรนวกะ 1 จำนวน 74 รูป รวมไปถึงการขอขมาของโยมอาจารย์ต่อคณะพระอาจารย์และสามเณร ณ ห้อง 100 โรงเรียนปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธรรม สุรตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย มาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีครั้งนี้
ภายในงานได้มีการกล่าวรายงานการปฏิบัติงานของกองพื้นฐานและพุทธศาสตร์ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยหัวหน้ากองคือพระกิตติมศักดิ์ ถิรวชิโร สามเณรกล่าวคำขอขมาพระอาจารย์และในโอกาสนี้โยมอาจารย์ทุกท่านก็ได้กล่าวคำขอขมาต่อสามเณรด้วย
ในงานครั้งนี้ยังมีการถวายทุนการศึกษาแก่สามเณร อันได้แก่ทุนเรียนดี ทุนจิตอาสา ทุนความประพฤติดี ทุน UG5 และทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของพระอาจารย์สามเณรและโยมอาจารย์ ขออโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้

81505009 2635825969836638 8942209201187323904 n
81573793 2635825893169979 3386694155139809280 n
81645684 2635825999836635 3656588839163527168 n
81882838 2635825903169978 7803691535127543808 n
82124780 2635825929836642 2074999340371279872 n
82302968 2635826156503286 6596253233243488256 n

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search