ปีใหม่สำนักพระปริยัติธรรม

ปลื้มๆๆ  สำนักพระปริยัติธรรม ทำบุญขึ้นปีใหม่ มุทิตาพระเถระ 10 พรรษา มุทิตาผช.ผอ.และหัวหน้ากองรูปใหม่ ได้นิมนต์คณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์

รับฟังโอวาทจากพระมหาเถระ ถวายวัตตาหาร จับสลากของขวัญปีใหม่ เพื่อเกิดกุศลผลบุญหนุนนำให้สมาชิกทุกท่านและเจ้าภาพทุกคนให้มีความสุขความเจริญตลอดปีและตลอดไปเทอญ

กราบขอบพระคุณพระมหาเถระทุกรูปที่เมตตามาเจริญพุทธมนต์ อนุโมทนาบุญกับทีมงานจัดงาน สมาชิกทุกท่านและเจ้าภาพที่ออกร้านทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ สาธุๆๆ

80228739 2622652317820670 7736233756574351360 n
80274738 2622652461153989 5171630856246132736 n
80318117 2622652804487288 6424731390700421120 n
80388613 2622653444487224 6962844312753143808 n
80465123 2622652311154004 1457408095750717440 n
80507945 2622652934487275 306743660882427904 n
80527605 2622653221153913 6432786047813287936 n
80555004 2622652444487324 5600899948284477440 n
80633100 2622653014487267 1201190481678041088 n
80662028 2622652684487300 294556111359442944 n
80772954 2622653081153927 4442641530200522752 n
81047283 2622652501153985 6203912119692296192 n
81198896 2622653201153915 875827420307914752 n
81221755 2622652367820665 7319650571999248384 n
81226154 2622652874487281 7068179614048190464 n
81449628 2622652517820650 3559416041610149888 n
81608878 2622652821153953 6663583507102564352 n

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search