โครงการปฐมนิเทศ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดปทุมธานี

โครงการปฐมนิเทศ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดปทุมธานี

ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี จังหวัดประทุมธานี
วัดพระธรรมกาย จำนวน 30 รูป โดยสอนตามโรงเรียนรอบวัด

2019 1218 14092200(18)
2019 1218 14092200(21)
2019 1218 14092200(22)
2019 1218 14092200(28)
2019 1218 14092200(37)
2019 1218 14092200(39)
2019 1218 14092200(45)
2019 1218 14092200(46)
2019 1218 14092200

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search