โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย พระอารามหลวง จ.สุรินทร์

โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอย พระอารามหลวง จ.สุรินทร์
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา13:30-16.00น.

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พระครูสังฆรักษ์เอกพันธ์ วรธมฺมญฺญู
ผู้ประสานงาน พระครูวินัยธรเอกชัย

วัตถุประสงค์
1. ต้องการชมระบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัตธรรม
2. ต้องการชมระบบการเรียนการสอนทุกวิชา โดยเฉพาะพระบาลี และภาษาต่างประเทศ
คณะดูงาน 6 รูป ประกอบด้วย เจ้าคณะตำบล 2 รูป , พระครูสังฆรักษ์ และผู้ติดตาม

L1040634
L1040655
L1040662
L1040664
L1040665
L1040669
L1040673
L1040677
L1040678
L1040680
L1040682
L1040683
L1040688
L1040691
L1040696
L1040714

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search