นิสิต มจร.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ 12 เข้าศึกษาดูงาน ณ วัดพระธรรมกาย

นิสิต มจร.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ 12 เข้าศึกษาดูงาน ณ วัดพระธรรมกาย

ในส่วนรร.พระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย โดยตัวแทนคือ พม.วิทยา จตฺตชโยผช.ผอ.ได้ให้การต้อนรับบรรยายการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและนำชมอาคารสถานที่ ทุกรูปได้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการของรร.พระปริยัติธรรม จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในวัดต่อไป

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search