ปัจฉิมนิเทศปิดอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโท-เอก

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศปิดอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโท-เอก
วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้อง ๑๐๐ ชั้น ๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย
๙.๑๕ น.​ประธานสงฆ์ คือ พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน เปรียญธรรม ๙ ประโยค
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
​​-จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
​​-สามเณรกราบท่านประธานสงฆ์
​​-นิมนต์พระอาจารย์พระมหานัน โกวิทชโย กล่าวรายงานต่อท่านประธานสงฆ์
-มอบรางวัลรายชื่อสามเณรที่รับรางวัลคะแนนดีเด่น ชั้นละ ๑๐ รางวัล รวม 20 รางวัล
-ประธานสงฆ์ให้โอวาท
๑๐.๐๐ น.​ถ่ายรูปหมู่ เสร็จพิธี

73024542 1315542848610181 4129426143877005312 n
74173275 1315539275277205 7830203724000657408 n
74435078 1315542811943518 4895810057951772672 n
74624151 1315542818610184 4188282180973101056 n
74718054 1315542768610189 6740714746007257088 n
74718068 1315539251943874 4979594622104764416 o
74793844 1315539231943876 6294649591652417536 n
75341079 1315542858610180 6968146033268228096 n
75356948 1315542751943524 7459310457354977280 n

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search