ต้อนรับเลขาฯอธิการบดี มจร.(อดีตผู้ช่วยเลขาแม่กองบาลี วัดปากน้ำ)

วันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. พ.ศ.2562

รร.พระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ยินดีที่ได้ต้อนรับ

พอจ.พม.วัฒน์พร อภิวฑฺฒโน เลขาฯอธิการบดี มจร.(อดีตผู้ช่วยเลขาแม่กองบาลี วัดปากน้ำ)และพระอนุจรคือพม.โชคชัย ที่ได้เดินทางมาวัดพระธรรมกายเพื่อมอบหนังสือประกอบการเรียนภาษาบาลี ชั้นป.ธ.๔ และชั้นป.ธ.๘ ที่ท่านได้ทำขึ้นและได้มามอบให้ด้วยตนเอง รวมทั้งหมด 200 เล่ม
และเมตตาเยี่ยมชมโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ

timeline 25621027 181348
timeline 25621027 181350
timeline 25621027 181353
timeline 25621027 181354
timeline 25621027 181356
timeline 25621027 181358
timeline 25621027 181400
timeline 25621027 181402
timeline 25621027 181738
timeline 25621027 181739
timeline 25621027 181740
timeline 25621027 181741
timeline 25621027 181743

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search