บรรยากาศสอบนักธรรมตรี

บรรยากาศสนามสอบนักธรรม ชั้นตรี ปี2562

กว่า 1,500รูป ของคณะสงฆ์ในเขตอำเภอคลองหลวง ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี ระหว่าง วันที่ 7 -10 ต.ค. 2562

ในวันนี้ความเมตตาจาก
พระเดชพระคุณพระราชกิตติเมธี
รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี มาเยี่ยมสนามสอบ ประจำอำเภอคลองหลวง
โดยมี พระครูวิจิตรอาภากร รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง และพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ถวายการต้อนรับ

สำหรับสนามสอบวัดพระธรรมกาย
มีกำหนดสอบ 4 วัน
ระหว่างวันที่ 7 – 10 ตุลาคม พ.ศ.2562
มีสอบ 4 วิชา ได้แก่
1.วิชาแต่งกระทู้ธรรม
2.วิชาธรรมวิภาค
3.วิชาพุทธประวัติ
4.วิชาวินัยมุข ศาสนพิธี

ขออนุโมทนาบุญกับ เจ้าภาพน้ำปานะ ชา กาแฟ ผ้าเย็น ปากกา ฯลฯ

myhome 0
myhome 1
myhome 2
myhome 3
myhome 4
myhome 5
myhome 6
myhome 7
myhome

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search