มอบรางวัลเเด่นักเรียนที่ทำคะเเนนได้ดี

พระมหาดร.สุธรรม สุรตโน ป.ธ.๙ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

เมตตามอบรางวัลเเด่นักเรียนที่ทำคะเเนนได้ดีตามลำดับ ประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และ มอบกระเป๋าเพื่อใช้ในการเรียนบาลีเเก่สามเณร

เพื่อเป็นการสร้างเสริมกำลังใจในการเรียนบาลีสืบต่อไป

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search