กำหนดการโครงการอบรมก่อนสอบธรรม สนามหลวง นักธรรมชั้นตรี

กำหนดการโครงการอบรมก่อนสอบธรรม สนามหลวง นักธรรมชั้นตรี วันจันทร์ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องร้อย โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมสนามหลวง ช่วงเข้าพรรษาในปี 2562 นี้

สามเณรวัดพระธรรมกายมี ความพร้อม และ ความตั้งใจดี ที่จะเรียนรู้และเตรียมตัวสอบ

เป็นอย่างมาก

timeline 25620909 104345
timeline 25620909 104348
timeline 25620909 104351
timeline 25620909 104353
timeline 25620909 104355
timeline 25620909 104359
timeline 25620909 104659
timeline 25620909 104701
timeline 25620909 104901
timeline 25620909 104903

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search