พระอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม ได้สอนนักธรรมชั้นตรี

พระอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม ได้สอนนักธรรมชั้นตรี

เพื่อเตรียมตัวสอบในเดือนหน้า 7-10 ตุลาคม พ.ศ.2562

กับพระธรรมทายาทโครงการบวชบูชาธรรมฯ

ทุกรูปตั้งใจศึกษาเป็นอย่างดี ขอให้เข้าใจและแตกฉานในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสอบได้สอบผ่านทุกรูปเทอญ

สาธุๆๆ

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search