สำนักเรียนวัดพระธรรมกายรับโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักเรียนบาลีดีเด่น 2562

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ทุน ผ้าไตร ย่าม พัดรอง สำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่น ประจำปี 2562 ฉลองปริญญาบัตร – พัดเปรียญธรรม 9 ประโยค และ มอบประกาศนียบัตร พัดบาลีศึกษา และเข็มวิทยฐานะ ผู้สอบได้บาลีศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยแม่กองบาลีสนามหลวงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

การนี้พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักเรียนบาลีดีเด่นคณะสงฆ์หนกลาง พร้อมด้วยพระภิกษุผู้สอบได้ ป.ธ.9 ในนามสำนักเรียนวัดพระธรรมกาย เข้ารับรางวัลในพิธีดังกล่าวด้วย

timeline 25620828 090126
timeline 25620828 090127
timeline 25620828 090128
timeline 25620828 090129
timeline 25620828 090130
timeline 25620828 090131
timeline 25620828 090132
timeline 25620828 090137
timeline 25620828 090147
timeline 25620828 090154
timeline 25620828 090201
timeline 25620828 090209
timeline 25620828 094643

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search