ขออนุโมทนาสำนักเรียนบาลีดีเด่นในแต่ละประเภทประจำปี 2562

ขออนุโมทนาสำนักเรียนบาลีดีเด่นในแต่ละประเภทประจำปีนี้
จากจำนวน 129 สำนักเรียน ซึ่งจะมารับทุนและอุปกรณ์การศึกษา
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

1.สำนักเรียนสอบได้ 
ระดับ S จำนวน 100 รูปขึ้นไป
วัดโมลีโลกยาราม 289 รูป/คน 
วัดพระธรรมกาย 177 รูป/คน

2.สำนักเรียนสอบได้
ระดับ A 
วัดจองคำ 91 
วัดบัวขวัญ 66 
วัดชัยมงคล 62

3.สำนักเรียนสอบได้
ระดับ B 
วัดศรีเอี่ยม 45 
วัดไวฐากูลฐาราม 41 
วัดกัลยาณมิตร 40
วัดหาดใหญ่สิตาราม 40 รูป/คน

4.สำนักเรียนสอบได้
ระดับ C 
วัดชนะสงคราม 25 รูป/คน
วัดมัชฌิมาวาส 25 รูป/คน
วัดจากแดง 25 รูปคน

5.สำนักเรียนสอบได้ เติบโตแบบก้าวกระโดด
วัดโสธรวราราม ฉะเชิงเทรา จาก 27 รูป เป็น 60 รูป เพิ่มขึ้น 122%
วัดป่าอัมพวัน อุดรธานี จาก 20 รูป เป็น 37 รูป เพิ่มขึ้น 85%
วัดขันเงิน ชุมพร จาก 14 รูป เป็น 24 รูป เพิ่มขึ้น 71%
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง อุดรธานี จาก 20 รูป เป็น 32 รูป เพิ่มขึ้น 60%
วัดเกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ จาก 17 รูป เป็น 26 รูป เพิ่มขึ้น 53%

67137782 1231337620364038 1954360748478038016 n
67233419 1231337583697375 1033849703898284032 n
67403455 1231337577030709 5334350498323496960 n
67428541 1231337643697369 3282123010131099648 n
67535559 1231337693697364 7402795581162127360 o

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search