ภาพประวัติศาสตร์ "พระมหาภาสกร ธมฺมวทญฺญู" สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย เข้ารับพระราชทานอุปสมบท เป็นพระภิกษุนาคหลวง ปี 2562

ภาพประวัติศาสตร์ นาคหลวง

อนุโมทนา "พระมหาภาสกร ธมฺมวทญฺญู" สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย เข้ารับพระราชทานอุปสมบท เป็นพระภิกษุนาคหลวง ปี 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง ปี 2562 ณ พระอุโบสถ วัดศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

การนี้ สามเณรภาสกร ชาลธราวัฒน์ สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย ได้เข้ารับพระราชทานอุปสมบทนาคหลวง ครั้งนี้ด้วย โดยได้รับชื่อและฉายาว่า พระมหาภาสกร ธมฺมวทญฺญู เป็นพระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 7 ของวัดพระธรรมกาย นอกจากนี้ ตั้งแต่เริ่มก่อสำนักเรียนวัดพระธรรมกายในปี 2528 ถึงปัจจุบัน วัดพระธรรมกายมีพระภิกษุผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวงเป็นเปรียญธรรม 9 ประโยค รวมทั้งสิ้น 82 รูป ซึ่งเป็นวัดที่มีเปรียญธรรม 9 ประโยคมากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงครั้งนี้ เป็นนาคหลวงสายเปรียญธรรม คือ ผู้สอบภาษาบาลีได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ขณะยังเป็นสามเณร อายุไม่เกิน 21 ปี ซึ่งได้เข้ารับพระราชอุปสมบท จำนวน 5 รูป ได้แก่ สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, สามเณรวันมงคล ดีเลิศ วัดโมลีโลกยาราม, สามเณรอาทิตย์ เขียวสองห้อง วัดอุทุมพรทาราม จังหวัดราชบุรี, สามเณรฐิติวัฒน์ วันมหาชัย วัดจองคำ จังหวัดลำปาง และสามเณรภาสกร ชาลธราวัฒน์ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

ภาพโดย : Sayompoo Leathkitphiphopkun

66246437 1221607864670347 8119814558475878400 n
66274308 1221607101337090 7446080738312585216 n
66383626 1221608298003637 701971443428098048 n
66400409 1221607904670343 5894465970897944576 n
66420973 1221607458003721 5323459298779463680 n
66434233 1221607124670421 439659287942266880 n
66445886 1221607054670428 1618421922846998528 n
66465053 1221607438003723 7326013643357683712 n
66513035 1221607671337033 7724054071136485376 n
66594806 1221607844670349 1758113870133592064 n
66673799 1221607148003752 6771235878829293568 n
66747228 1221607061337094 4783535515435532288 n
66833173 1221607444670389 4191779224949882880 n
67108793 1221607334670400 3630841712814850048 n

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search