พิธีทอดผ้าป่าทุนอบรมพระมหาเปรียญธรรม

พิธีทอดผ้าป่าทุนอบรมพระมหาเปรียญ และมอบทุนรางวัลนักเรียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

ในงานได้มีการถวายปัจจัยไทยธรรม ทุนการศึกษาและกระเป๋าเดินทางสำหรับใช้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ สาธุชน ที่ได้ร่วมถวายทุน และที่มาร่วมงาน มีความปลื้มปีติใจเป็นอย่างมาก ยังใจของพระภิกษุที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ให้เกิดความชุ่มฉ่ำใจ เป็นอย่างมาก

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search