วันไหว้ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วันไหว้ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้ สามเณร ได้แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์

 

ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล

ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน

ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน

ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน

ครูคือผู้ยกระดับวิญญานมนุษย์ ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน

ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์ มีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง

ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง

สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

 

Cr.อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

 

 

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search