พิธีมุทิตาสักการะ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประโยค ป.ธ.๓

หมู่กุฏิสามเณรเปรียญฯ จัดพิธีมุทิตาสักการะ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประโยค ป.ธ.๓

วันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. คณะกรรมการสามเณรเปรียญธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะแด่สามเณรผู้ทรงตั้งพัดเปรียญธรรมชั้นประโยค ปธ.๓

ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อเนื่องจากอดีต สู่ปัจจุบัน โดยในงานครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากท่านประธานสงฆ์คือ พระมหาประสงค์ ปารมิญฺชโย ได้เป็นตัวแทนคณะพระอาจารย์พระพี่เลี้ยง ถวายปัจจัยมุทิตาและให้โอวาทแด่สามเณรผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้

Cr. ไลน์สหพันธ์มหาเปรียญฯ

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search