พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคและมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคและมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

วันนี้(19 มิ.ย.)สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคและมอบประกาศนียบัตรประโยค 1-2 แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

การนี้พระภิกษุสามเณรสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เข้าพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค จำนวน 44 รูป และเข้ารับใบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 จำนวน 37 รูป รวม 81 รูป

- ขอบคุณภาพจากเพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- ชมภาพการถ่ายทอดสดย้อนหลัง

- ดูเพิ่มเติม

 

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search