ปฐมนิเทศเปิดเรียนนักธรรมโทเอก

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายเปิดเรียนนักธรรมชั้นโทและชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้(14 มิ.ย.62 ) เวลา 09.00 น. พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน ดร. ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนนักธรรมชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง โดยปีนี้มีนักเรียนนักธรรมชั้นโท และชั้นเอก จำนวน 73 รูป โดยแบ่งออกเป็น นักธรรมชั้นเอก จำนวน 25 รูป นักธรรมชั้นโท จำนวน 48 รูป สำหรับงานนี้จัดโดย ศูนย์สารพิชา และคณะกรรมการสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย 

“ขอให้ทุกรูปมีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งแตกฉานในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเหล่ากอของสมณะที่ดี เมื่อมีการสอบขอให้สอบได้สอบผ่านทุกท่าน” พระมหา ดร.สุธรรม กล่าว


 

c7396bf84546f5476392f751cb86bcf42 4620693218512428342 190614 0001
c7396bf84546f5476392f751cb86bcf42 4620693218512428342 190614 0003
c7396bf84546f5476392f751cb86bcf42 4620693218512428342 190614 0005
c7396bf84546f5476392f751cb86bcf42 4620693218512428342 190614 0009
c7396bf84546f5476392f751cb86bcf42 4620693218512428342 190614 0010
c7396bf84546f5476392f751cb86bcf42 4620693218512428342 190614 0024
c7396bf84546f5476392f751cb86bcf42 4620693218512428342 190614 0025
c7396bf84546f5476392f751cb86bcf42 4620693218512428342 190614 0027
c7396bf84546f5476392f751cb86bcf42 4620693218512428342 190614 0030
c7396bf84546f5476392f751cb86bcf42 4620693218512428342 190614 0035
c7396bf84546f5476392f751cb86bcf42 4620693218512428342 190614 0037
c7396bf84546f5476392f751cb86bcf42 4620693218512428342 190614 0038
c7396bf84546f5476392f751cb86bcf42 4620693218512428342 190614 0039
c7396bf84546f5476392f751cb86bcf42 4620693218512428342 190614 0040
c7396bf84546f5476392f751cb86bcf42 4620693218512428342 190614 0041

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search